Adam Szryniawski

Po nitce do kłębka…Kasia jako wytrawny i wrażliwy przewodnik, wykazuje się wobec uczestników dużą uważnością, precyzyjnie dobiera kurs i metodę prowadzenia warsztatów dostosowując je do specyfiki uczestników i ich potrzeb. Aby móc zrozumieć samego siebie, warsztaty dały mi możliwość przejrzenia się w oczach innych uczestników, co pozwoliło mi na spojrzenie na swoje trudności z innej perspektywy. Kasia łączy umiejętność precyzyjnego określenia źródła problemów wraz ze wspólnym poszukiwaniem bezpiecznej i pewnej drogi w podróży do samego siebie. Poprzez proces podnoszenie własnej świadomości miałem możliwość eksploracji własnego wnętrza, zrozumienia historii innych oraz w pełni zaakceptować ich odmienność. Pomogło mi to poznać, pokochać i zaufać sobie.

Koszyk
Scroll to Top