Świadomy Wybór

Każdym swoim zachowaniem budujesz pewną rzeczywistość.
Strachu, poddaństwa, zniewolenia
lub
odwagi, samostanowienia, wolności.
Wybieraj świadomie swoje zachowania.

Twoje zachowania wypływają z Twoich myśli.
Wybieraj świadomie swoje myśli.
One tworzą Twoją rzeczywistość.

I pamiętaj, że to Ty wybierasz !

Koszyk
Scroll to Top